MR Humphrey Bogart

Nikada nije izgovarao dve reči ako je dovoljna jedna. Šta više, neke od najupečatljivijih scena u istoriji filma svoju snagu vuku iz načina na koji je Bogi palio cigaretu ili gledao ispred sebe, bez ijedne izgovorene reči. Mnogi su ga voleli jer je bio samouveren, a mnogi zbog načina na koji se ophodio prema ženama. Kreirao je celu jednu školu glume, utičući na mnoge glumce, koji su se divili njegovoj harizmi ali su, za razliku od njega, morali da je nauče.
Dao je filmu specifičan štimung ranjivih grubijana, koje su žene volele jer su prema njima bili indiferentni. Bogart je bio interesantan i ženama i muškarcima, predstavljao čast i integritet običnog pristojnog čoveka, tako dobro oličen u likovima koje je glumio i u opuštenosti pred kamerama, ali i van filma.
I danas, šest decenija posle njegove smrti, malo je verovatno da će se pojaviti novi Bogi.
Humphrey Bogart, uz sjajnu naraciju  Colina McDowella.

 

Video: MR Porter