Džentlmen.
U našem jeziku anglicizam. Najbliže se prevodi rečju gospodin.
Britanci su bili prvi koji su upotrebili reč džentlmen i objasnili šta ona znači. Gentleman označava muškarca koji je plemenitog porekla. On predstavlja uvaženog člana društva i takav status stekao je rođenjem. Za takvog gospodina podrazumevalo se da poseduje sledeće kvalitete: da je vitez, častan, čovek visokog moralnog kodeksa. Ubrzo su shvatili da se potonji kvaliteti nužno ne nadovezuju na poznato prezime i plemenito poreklo prestalo je da bude conditio sine qua non pravih džentlmena.
Ko su džentlmeni u današnjem društvu?
Danas se džentlmeni teško pronalaze. Delom je to i njihovom krivicom, da ne kažemo zaslugom. A bilo bi bolje reći tako, jer pravi džentlmen za sobom i ispred sebe uvek (o)stavlja svoja dela i zasluge. On više voli da o njemu govori njegov rezultat, njegove ideje, njegova misija. Reči ostavlja drugim ljudima.
Magazin GENTLEMAN uspeo je da dođe do pravih džentlmena. Skromnost danas nije vrlina o kojoj treba ćutati, dobar ukus i iskustvo su to još manje. Zato ćemo pisati o njihovim životnim misijama, čime se džentlmeni bave, gde putuju, u kakvoj hrani uživaju, koja vina ih opijaju, koju muziku slušaju, koje knjige čitaju, sa kim se druže, u koga zaljubljuju…
Misija magazine GENTLEMAN je vraćanje u život muškarca koji je džentlmen, ali i žene koja je njegova večna muza i inspiracija. Ovaj magazin namenjen je takvoj ženi, koliko i muškarcu pored koga ona postaje baš to – ŽENA. Mi verujemo da samo u društvu pravih džentlmena žena zna i ume da uživa u sebi i životu – takvog muškarca ona ne doživljava kao suparnika sa kojim se treba takmičiti, ona ne traži za sebe njegova prava i obaveze, jer u njegovom društvu ona je ta koja ima privilegije. Ovde će naći takvo društvo.
Samu reč pozajmili smo od Britanaca. Ono što ona podrazmeva nije lako pozajmiti, nemoguće je ukrasti i teško se stiče. Ipak, džentlmenom se može postati. Mi u tu verujemo. Zato postojimo.
Ovo je magazin namenjen džentlmenima – onima koji to već jesu, kao i onima koji tome teže. Pravi džentlmen zna da se džentlmenom ne rađa (to bi bilo suviše lako), takav se postaje. Postaje se uz mnogo čitanja, kritičkog promišljanja, rada, putovanja, uživanja. Džentlmen je cilj, odredište. Ali suprotno dobro znanom i danas vladajućem principu, ovaj cilj i te kako bira svoja sredstva. Možemo slobodno reći, sredstva ne samo da su važna, pravi odabir sredstava jeste cilj pravog džentlmena. Magazin GENTLEMAN staviće vam na raspolaganje neka od njih. Za kraj i ne najmanje važno, džentlmen je čovek principa. Pisaćemo o načelima po kojima žive pravi džentlmeni. Za početak podelićemo sa vama jedno od njih:

Budi gospodar svoje volje i sluga svoje savesti.

Aristotel (384 – 322. pre n.e.).

Milan Josipović